Exteriérové tienenie » Pergoly » Pergoline

Pergoly Pergoline

http://www.mikendapresent.sk/files/custom/dec-pergoline.jpgWo&Wo Pergoline – je clona subtílnych tvarov, ale veľkých možností. Tieniaci materiál je napínaný pomocou systému protiťažného pružinového systému, umiestneného v navíjacom hriadeli, krytom elegantnou dizajnovou kazetou.

Konštrukcia je samonosná a je montovaná na stenu prostredníctvom dvoch nastaviteľných konzol.

V čele sú vodiace lišty podopierané párom subtílnych stĺpov o rozmeroch 60 x 60 mm, ktoré sú prostredníctvom montážnych platní kotvené do podlahy terasy, alebo betónových pätiek. Rovnobežnosť vodiacich líšt, ktoré majú integrovaný odvodňovací žliabok , ja zabezpečená priečnou vzperou.

 

HRANIČNÉ ROZMERY:

  • Samostatná markíza: šírka 5m x 7m x 3 m výška (stojky)
  • Markízy vedľa seba: šírka 8m x 7m x 3m výška (stojky)
  • Sklon clony: nastaviteľný v rozsahu 0°- 35°

 

FARBA KONŠTRUKCIE:

základné prevedenie v bielej RAL 9016, za príplatok možná akákoľvek farba v škále RAL

 

OVLÁDANIE: 

motorové, alebo motorové s diaľkovým ovládaním.

 

POŤAHOVÉ MATERIÁLY:

markízové akrylové látky

Clonu je možné doplniť a ďalšie tieniace prvky. Napr. v čele je vhodné použiť niektorú zo zvislých - fasádnych clôn, boky je možné zatieniť bočnými clonami.

 

NA STIAHNUTIE:

Pergoline (DE).pdf

Pergolové clony Pergoline
Pergolové clony Pergoline